top of page

Aydınlatma Danışmanlığı ve Uygulam Hizmetleri

 

Aydınlatma; günümüzde sosyal ve ekonomik yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel ihtiyaçların başında gelmektedir. Bu doğrultuda binalardan, yollara kadar birçok noktada kullanıcıların temel fizyolojik ihtiyaçlarını bilimin ve standartların tanımladığı konfor ve performans limitleri dahilinde sağlamak amacıyla; “yapay aydınlatma” sistemlerinden faydalanılır.

 

Mahaller için ihtiyaç duyulan ortalama aydınlık seviyesi, dağılım düzgünlüğü, UGR ve TI gibi görsel konfor limitleri, renksel geriverim ve renk sıcaklığı gibi spektral özellikler; EN12464-1, EN12464-2, EN12193, EN13201-2 gibi uluslararası standartlar içerisinde tanımlanmaktadır.

 

Aydınlatma, genel fizyolojik ihtiyaçların ötesinde, insan bioritmi ve psikolojisi ile genel çalışma ve öğrenme performansını da ciddi ölçüde etkileyebildiğinden, tasarım sürecinde enerji verimliliğinin yanısıra; ışığın niceliği ve niteliği ile ilişkili birçok unsurun da gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Tasarım öncelikleri uygulamaya bağlı olarak; performans, konfor, verimlilik, estetik, kurulum maliyetleri ve işletme ekonomisi kriterleri esas alınarak belirlenmektedir. Her proje farklı bir dinamiğe sahip iken, gereksinimler, bütçe ve işletmeye yükleri esas alınarak bir tasarım yapılması gerekmektedir.

 

Bir aydınlatma projesinin tam olarak amaca hizmet edebilmesi için, öncelikli olarak ihtiyaçların tam ve doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Tasarım sürecinde birçok kriter göz önünde bulundurularak, gerekli olan en uygun çözümü oluşturacak bir alt yapının oluşturulmasına olanak sağlanabilecektir. Alt yapının oluşturulmasında sunulacak çözümlerin amaca hitap edebilmesi için de; projelendirmeyi yapan veya yönlendiren firmanın konuyla ilgili ciddi bir altyapıya ve geniş bir malzeme bilgisine sahip olması gerekmektedir

 

Tasarımların yeterliliğinin ve işletme süresi boyunca oluşturacağı etkilerin değerlendirilmesi ve alternatif mühendislik çözümlerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar doğru elektriksel ekipman, etkin ışık kaynakları ve verimli armatürler de kullanılsa, projelendirme sürecindeki mühendislik yaklaşımları sistemin daha verimli olmasına olanak sağlayabilmektedir. Çoğu zaman doğru mühendislik yaklaşımları; malzeme tekonolojisinin sunduğundan çok daha fazlasını işletmeye, müşteriye sağlamaktadır.

 

Bir ortamın aydınlatılması; kullanılan malzemenin-sistemin en ekonomik, en verimli ya da en uzun ömürlü olanını tercih etmekten öte, doğru tasarım limitlerini asgari ölçüde sağlayan ve mühendislik sürecinde öncelikli olarak istenilen çıktılar arasında optimum dengeyi-mühendislik hesaplarını (maksimum konfor, asgari standart ve maksimum verimlilik) sağlayacak şekilde yapılmalıdır. VENESCO; tam da bu doğrultuda “Aydınlatma Mühendisliği”nin ve “Aydınlatma Enerji Servis Şirketi-Lighting ESCO” olarak, sürecin-uygulamanın tüm aşamalarında uzmanlık desteği hizmeti sunmaktadır.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page