top of page

Aydınlatma Otomasyonu Hizmeti

 

Enerjinin etkin ve verimli kullanımı açısından kontrol teknolojilerinin kullanımı, en az ışık kaynağının etkinlik faktörü kadar önemli bir unsurdur. Çünkü çoğu zaman malzeme teknolojisinin sunduğu enerji kazanımından çok daha fazlasının; uygun kontrol teknolojilerinin kullanımıyla elde edilmesi mümkündür.

 

1990’lı yılların ortalarında neredeyse tüm Avrupalı büyük üreticilerin ortak protokol olarak geliştirdikleri ve 1998 yılında ticarileştirilen “Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü (DALI)” günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. DALI gibi çift yönlü haberleşme ve dijital adresleme kabiliyetlerine sahip kontrol teknolojileri sayesinde; LED ve fluoresan ışık kaynakları %1-100 aralığında dimmerlenebilmekte, linyelemeden bağımsız olarak, farklı zaman, hareket ve günışığı potansiyeli senaryolarına bağlı olarak programlı olarak kontrol edilebilmekte ve arıza durumları izlenebilmektedir. Günümüzde kamu dahil tüm enerji verimli ve/veya modern bina projelerinde enerji verimliliği, konfor ve işletme avantajları nedeniyle DALI tabanlı kontrol sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin kamuda 200 yatak üzeri kapasitedeki tüm hastane projelerinde DALI tabanlı kontrol sistemlerinin kullanımı zorunludur.

 

Günışığına bağlı dimmerleme yapan DALI gibi kontrol sistemlerinin doğru kullanımı ile aydınlatma sistemlerinin lokasyon ve yapının günışığı potansiyeline bağlı olarak; %20-76 arasında bir enerji tasarrufu elde edilebilmektedir. Bu sistemlere entegre olarak varlık ve ihtiyaca bağlı kontrol senaryolarının da eklenmesi ile, tasarruf ve konfor oranlarının daha ileri seviyeye taşınması mümkündür.

 

Aydınlatma kontrol sistemlerinin projelendirme ve tasarımları da, aydınlatma sistemi ve kullanım alışkanlıkları referans alınarak belirlenmelidir. Çünkü uygulama ve altyapı detayları gözetilmeden yapılacak bu yöndeki bir yatırım; faydalı olmayan “lüks” bir uygulama olmaktan öteye gidememektedir. VENESCO, vermiş olduğu “aydınlatma mühendisliği” hizmetinin bütününde; bunlara dikkat eden, doğru aydınlatma otomasyon sistemi tasarım ve projelendirme hizmeti  sunmaktadır.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page