top of page

Bina Enerji İzleme, Kontrol ve Yönetim Sistemi

 

Enerji İzleme, Kontrol ve Yönetim Sistemleri konusunda VEN ESCO'nun bina kullanıcılarında-işletmecilerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji izleme ve yönetme farkındalığı yaratan, bina enerji verimliliği çalışmasını topyekûn bir kurumsal sürdürülebilirlik çalışmasına dönüştüren; web ve mobil uygulamaları bulunmaktadır. Eğitimlerle beraber kullanıcılarda yarattığı bilinçlendirme, konfor koşullarının-işletme senaryolarının yeniden ayarlanması, kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi ve gerçek zamanlı geri-bildirim etkisi, yanlış ve hatalı kullanımların kontrol edilmesi, engellenmesi sayesinde işletmelerde; %10-15 arası bir enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

 

Yeşil ve sürdürülebilir binalar, kampuslar, ticari binalar ve kamu binaları için "online" sürdürülebilir bina enerji izleme, kontrol ve yönetimi sistemi; çok şubeli-farklı tesisli işletmeler için de, bina portföylerinin tek bir platform-merkez üzerinden yönetilebilmesini ve benzer binalar arasındaki kıyaslamaların yapılabilmesini ve enerji verimliliği çalışmalarının-iyileştirmelerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Zengin veri bankası, analiz raporları sayesinde, sektöre-işletmelere özgü enerji tüketim eğilimlerinin-ihtiyaçlarının; banka şubeleri, hastaneler, AVM’ler, süpermarketler, iş merkezleri, toplu konutlar, oteller, yeşil binalar, yeşil kampüsler, akademik kurumlar ve kamu binalarının, VEN ESCO tarafından yapılan enerji verimliliği etüt çalışmaları ve sonrasında uygulanacak olan “enerji performans anlaşmalarında (EPC)” destekleyici ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS)'ne uygun, baseline oluşturma, enerji performans ölçme ve doğrulama (Ö&D) amaçlı, yenilenebilir enerji izleme sistemi  olarak kullanabilmektedir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page