top of page

Detaylı Etüt


Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri en fazla; +/- % 10’luk yanılma oranı ile hesaplanır. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri (VAP) yönlendirici bilgiler ortaya konulur. Detaylı etüt-proje raporu YEGM formatına uygun olarak hazırlanır ve Yönetime sunulur.

 

İşletmenin üst yöneticisinin de aralarında bulunduğu yöneticilere ve üst yönetimin belirlediği çalışanlara detaylı etüt raporu sonuçlarının brifingi verilir. Bu brifingde; enerji verimliliğinin fayda ve maliyetleri, geri dönüş süreleri ile birlikte genel tanıtımı, dünyadaki ve Türkiye’deki örnek uygulamalar, ön etüt-detaylı etüt sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verilir ve yararlı dokümanlar dağıtılır, brifinge katılanların soruları cevaplandırılır ve görüşleri alınır ve bu detaylı etüdün sonuçlarına göre de öncelik sırasına göre VAP ve uygulama projesi hazırlanabileceği belirtilir ve Üst Yönetimin kararı talep edilir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page