top of page

Devreye Alma (commissioning) ve Test-Ayar-Balans (TAB) Hizmeti

Mevcut tesis ve mekanik tesisatların, tasarım ve teknik özelliklerine göre seçilip seçilmediği, performanslarının proje-tasarım değerlerine göre olup-olmadığına, işletmeye alınmasına, işletmeye alındıktan sonra “ölçüm, test ve ayar (TAB; test-ayar-balans)” yapılıp, raporlanmasına, tartışmalı konularda teknik “bağımsız” bilirkişilik yapılmasına kadar hizmet verilmektedir.

Ölçüm, test ve ayar, işletmeye alma çalışmaları; TAB grubu tarafından yürütülmelidir. Bu grubun içinde yüklenici elamanlarının, yanı sıra ana yüklenicinin kontrol mühendisleri, elektrik alt yüklenici temsilcisi ve mal sahibi temsilcisi de bulunmalıdır.

TAB çalışmalarına başlamadan önce aşağıda açıklanan işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

1- Projede tanımlanan ve montajları yapılan tüm ekipmanların tasarımda da belirtilen özellikte ve kapasitede ayrıca belirtilen marka da kullanıldığını gösteren föylerin onaylandığı kontrol edilmelidir.

2-Projelerde uygulama sırasında yapılan değişikliklerin (cihaz kapasite veya sistem değişikliği gibi) prosedürlere uygun olarak yapıldığı ve kayıt altına alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

3- “As Build” ( bitmiş işler) projeleri, tamamlanmış ve kontrol ekibi tarafında onaylanmış olmalıdır,

4- “Punch List”in (kusurlu ve eksik işlerin) tamamlanmış olduğu, kontrol ekibi tarafından onaylanmalıdır.

5-Ekipmanların (soğutma grubu, kazan, klima santralı, pompalar gibi) “start up” çalışmalarının ilgili servislerin denetim ve kontrolünde tamamlanmış ve belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

6- Kanal sızdırmazlık testleri ve boru devresi hidrolik testlerinin yapılmış ve belgelendirilmiş olmalıdır.

7-Kabul ve test çalışmaları tüm disiplinleri kapsayacak şekilde (ince işler, elektrik işleri, BMS, mekanik tesisat) aktivitelerin planlanması ve çalışma programının yapılmış olması gerekmektedir. Bu çalışma mal sahibi veya temsilcisi tarafından organize edilmelidir.

(Commisioning plan)

TAB çalışmalarında yapılacak işlerin kapsamı aşağıda açıklanmıştır:

1-Sistemde kullanılan ve projelerde özellikleri tanımlanan tüm ekipmanların kapasitelerin tasarım değerleri ile aynı olduğu kanıtlanmalıdır).

2-Ölçümler için kullanılacak olan ve projede gösterilen yerlere veya TAB grubunun tavsiye edeceği noktalara gerekli ölçüm noktalarının montajlarının yapılmış olması gereklidir. Ölçüm noktalarının yerleri standartlara uygun (balans vanasının, pitot ölçü noktasının yeri gibi) bir şekilde montajları yapılmalıdır.

3-TAB grubunun kullandığı test ve ölçüm cihazları uygun zaman diliminde alınmış kalibrasyon sertifikalarına sahip olmalıdır.

4-Ölçüm, testler ve kapasite hesapları SMACNA veya ASHRAE gibi benzeri kabul görmüş yayınlarda açıklandığı şekilde yapılmalıdır.

5-Ölçüm sonuçları standartlara uygun test formlarına (işletim testleri) işlenerek dokümante edilmelidir. Tasarım değerleri ile ölçüm sonuçları aynı föyde mukayeseli olarak gösterilmelidir.

6-Su ve hava debisi ölçümlerinde tasarım değerleri ile ölçüm değerleri arasındaki; +/- % 10 luk fark kabul edilebilir bir değerdir.

Hava tarafı test, ölçüm ve ayar çalışmaları:

1-Menfez, anemostat, difüzör debi ölçümü ve ayarı,                                                                                                                                                                                 

2-Hava damperi debi ölçümü ve ayarı,                                                                                              

3-Klima santralı hava debileri (gidiş, dönüş, taze hava) ile ısıtıcı ve soğutucu batarya hava tarafı kapasite ölçümü, fitlere ve batarya basınç kaybı ölçümleri, elektrik motoru amper değerleri ölçümü,                                                                                                           

4-Egzoz fanı hava debisi, elektrik motoru amper ölçümleri,                                                                           

5-VAV-CAV min./mak. hava debisi ve basınç kaybı ölçümü.                         

Su tarafı test ölçüm ve ayar çalışmaları;

1-Isıtıcı ve soğutucu batarya su debisi ölçüm ve ayarı, sıcaklık ve basınç kaybı ölçümü ile batarya kapasitelerinin belirlenmesi,

2-Pompa debisi ve basma yüksekliği ile elektrik motoru amper değerlerinin ölçümü,  

3- Soğutma grubu evaparatör ve kondenser basınç kaybı, sıcaklık ölçümleri,                

4- Isı değiştirici su debisi, sıcaklık, basınç kaybı ölçümleri ve kapasite hesabı,             

5- Soğutma kulesi sıcaklık farkı ve su debi ölçümleri ile kapasite ölçümleri,               

6- Akışkan temizlik ve kimyasal kontrolü,

7- Emniyet vanaları testleri.     

Bina otomasyon sistemi testleri.

Tüm fonksiyon ve kalibrasyon testleri.                                                                            

Yangın sistemi testleri;

1-Yangın pompası basınç-debi eğrisinin doğruluğunun belgelendirilmesi,                        

2-Islak, kuru, “pre-action” alarm vanaları testleri, “flow switch” testleri,                                                                                                                                      

3-Duman tahliye ve basınçlandırma fanlarının yangın senaryosuna göre devreye girip girmediğinin kontrolü,

4- Adresli yangın ihbar istemi duman detektörleri testi,

5-Yangın ve duman damperi testi (elektrik, pnomatik tahrikli),                                                                                                                                            

Yapılan bu çalışmalar, aşağıda belirtilen “Geçici Kabul” dosyasında yer alacaktır.

Geçici kabul (commisioning & qualificaton book) dosyasında aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekmektedir. Bu çalışmalar ihale dosyasında veya keşif özetinde tanımlanmalıdır.

  • Tüm cihazların teknik bilgilerini, kullanım - bakım kılavuzlarını ve kataloglarını içeren dosya

  • Onaylı uygulama yeterlilik föyleri,

  • Uygulama sırasında yapılan boru ve kanal test sonuçları belgeleri

  • “As Built” projeler

  • Devreye alma çalışmalarının yetkili servisler denetiminde yapıldığını gösteren belge.

  • Eksik ve kusurlu işler listesinin tamamlandığını gösteren belge

  • Yedek parça listesi

  • Eğitim dosyası

  • Onaylı işletim yeterlilik föyleri

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page