top of page

Enerji Potansiyel Taraması (EPS)


(Energy Potential Scanning–EPS): Hollanda’da geliştirilmiş, endüstriyel/işletme ve kuruluşların enerji verimliliklerini arttırabilmeleri için kullanılan bir danışmanlık metodudur.

Uzun vadeli “Gönüllü Anlaşmalara” hazırlık için geliştirilmiştir. Hollanda’da YEGM’nün karşılığı olan yarı devlet kuruluşu SenterNovem (şu anda Agent NL bünyesindedir) tarafından 2008’de YEGM’ne ve seçilmiş az sayıda Türk Danışmanlık Şirketine “Gönüllü Anlaşmalar Pilot Projesi” çerçevesinde eğitim verildi. Bu eğitimi alanlardan 2 uzman, VEN ESCO bünyesinde bulunmaktadır.

Arçelik LG ve Vestel Firmaları’nda EPS uygulamaları yapılmıştır.

Enerji Potansiyel Taraması (EPS) İşleyişi:

1.Aşama: “Enerji Potansiyel Taraması (EPT)” ve “Enerji Eylem Ekibi (EEE)” oluşturulması ve ekibin bilgilendirilmesi, çalışma planı.(1 hafta)

2.Aşama: İşletmenin “Enerji Tüketim Analizi (Energy Consumption Analysis-ECA-)” yapılması ve bu etüde “Enerji Eylem Ekibinin” katılarak ileriye yönelik sistemin kuruluşunda, yeni analizlerin nasıl yapılacağının öğretilmesi.(3 – 4 hafta)

3.Aşama: Veriler ışığında öncelikli bölgelerde iyileştirme projeleri oluşturulur; projeler değerlendirilir. İşletmenin “Enerji Verimliliği İyileştirme Planı (EVİP)” oluşturularak, danışmanlık işi tamamlanır.(8 – 12 hafta)

Enerji Potansiyel Taraması (EPS) Ürünleri:

•  2. Aşama’nın sonunda bir Enerji Tüketim Analizi Raporu (~Enerji Etüdü Raporu)

•  3. Aşama’nın sonunda bir “Enerji Verimliliği İyileştirme Planı Raporu”

 Enerji Eylem Ekibi (EEE):

•  Fabrikada/işletmede Enerji Tüketim Analizi’nin yapılmasında danışmanlarla birlikte çalışır.

•  Yardımcı İşletmelerden ve tesiste önemli enerji tüketen departmanlardan,
teknik yeterliliği yüksek, tecrübeli, bölümünde yetki sahibi,

Tesis büyüklüğüne ve proses karmaşıklığına bağlı olarak 2-3 veya en fazla 5 kişiden oluşur.

Enerji Eylem Ekibi, Danışmanlar Desteği ile;

•  Proje süresince her hafta düzenli olarak biraraya gelerek EPT’nı yürütür.

•  Fabrikanın enerjiyi ne kadar ve nasıl kullandığını inceler.

•  Enerji verimliliği arttırılacak öncelikli bölgeleri tespit eder.

•  Öncelikli bölgelerde veri toplama çalışmalarına önderlik eder.

•  Verileri yorumlayarak iyileştirme projeleri önerir, tartışır ve geliştirir.

•  Önerilen projeleri önem sırasına koyar.

•  Seçilen projelerin fizibilite çalışmalarını gerçekleştirir.

•  Fizibiliteleri cazip sonuçlar veren projeler için uygulama planı oluşturur.

Enerji Potansiyel Taramasının Avantajları…

• İşletmenin yetkili personelleri enerji tüketimi ve verimlilik potansiyeli konularında detaylı olarak bilgilendirilmiş olur.

• Özellikle teknik personelde rastlanan değişime direnç, katılımcı bir çalışmayla kırılır; yeniliğe açık, paylaşımcı atmosfer desteklenir.

• Mevcut problemler konusunda gerçekçi bilgi alışverişi yapılıp, uygulanabilecek potansiyel çözümler üretilebilir.

•  İşletme personelinin aktif katılımı ile problem çözümü için yüksek motivasyon sağlanır.

• Çalışma sırasında daha önce gündeme gelmemiş veya gündeme gelmiş ama çözülememiş ikincil problemlerin çözülmesi için uygun ortam oluşur; yeni çözümler üretilebilir; yeni bakış açıları oluşur.

• Projenin sonunda, ekip faaliyetlerini azaltılmış bir yoğunlukla sürdürür (2-3 ayda bir toplanarak) güncel verileri gözden geçirir, enerji tüketimindeki değişiklikleri takip eder, yeni fırsatları değerlendirir, 1 veya 2 yılda bir “İyileştirme Planı”nı günceller.

•  İşletmenin dış danışmanlara bağımlılığı azalır, daha seyrek ve daha hedefe yönelik destek alabilir.

• Değişen piyasa ve enerji üretim/tüketim şartlarına bağlı olarak planlar revize edilebilir, her koşulda işletmenin enerji performansının optimumda kalması sağlanır

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page