top of page

G-RHYTHM


Tübitak Ar&Ge desteği ve 2 uluslararası patent başvurusuna sahip G-RHYTHM, bilimsel yetiştiricilik adına global ölçekte yenilikler içeren bir kontrol sistemidir. Sistem; DLI, Spektrum, CO2, Nem, Sıcaklık, pH, Besin Çözünürlüğü vb birçok parametreyi sürekli olarak ölçümleyerek bitki gelişimini ve sınırlayıcı faktörleri analiz edebilmekte, yönetim bloğu içerisindeki kayıtlı veritabanı ve yetiştirme profilleri üzerinden tüm yetiştirme şartlarını belirli bir coğrafya veya bilimsel yetiştiricilik kayıtlarına göre benzeştirebilmektedir. G-Rhythm farklı teknolojik altyapılarda kullanılmak üzere ölçme, kontrol  ve benzeştirme fonksiyonlarını içeren yazılım ve donanım paketlerinden oluşmaktadır.

Vendeka tarafından yürütülen bu proje aşağıdaki amaçlar için hazırlanmış olup, Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yenilik Destek Programları tarafından desteklenmiştir.

Amaçlar
 

 • Yerli kaynaklarla teknoloji içeren ve ithal edilebilecek bir sera kontrol sistemleri üretimi

 • Kontrollü bilimsel bitki yetiştirme teknikleri uygulama

 • Üretimde hormon kullanımı ve bu gibi sağlığa zararlı maddelerin azaltılması

 • Organik tarım uygulamalarının kolaylaştırılması

 • Üretim verimliliğinin artırılması

 • Istikrarlı bir üretim elde ederek tüm yıl boyunca mevsimden bağımsız üretim

 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi

 • Pazar kapasitesini artırmak için tutarlı üretim koşullarının oluşturulması

 • Kırpma süreleri azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması

 

Teknik Özellikleri
 

 • DLI, Spektrum, CO2, O2, Nem, Sıcaklık, pH, Besin Analizi, Enerji Analizi

 • Tüm Çevresel Şartların ve Koşullandırıcıların Kontrolü

 • (Sıcaklık, Nem, Hava Akış Hızı, Besin Çözünürlüğü, pH, Işık Miktarı,  Işık Spektrumu, etc  )

 • Spektrumu Kontrol Edilebilir Çok  Kanallı Aydınlatma Sistemi

 • Fotosentez ve/veya Gelişim Hızının Endirekt Analizi

 • Limiting Factor Analizi

 • Enerji Etkin İşletme Algoritması

 • Coğrafi Veritabanı Altyapısı

 • Bitki Veritabanı Altyapısı

 • Tam Kontrollü Yetiştirme Algoritması

 • Cloud Tabanlı Yetiştiricilik / Çok Noktadan Erişim ve Kontrol

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page