top of page

Gönüllü Anlaşmalar


Herhangi bir endüstriyel işletme; üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) ile gönüllü anlaşma yapabilir. Bir endüstriyel işletme, gönüllü anlaşma süresince (3 yıl); aynı zamanda her yıl 2 VAP başvurusu da yapabilir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page