top of page

Aydınlatma-Gün Işığı Simülasyonu


İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları, ön etüt raporu ayrı olarak veya detaylı rapor içinde birlikte beş-on beş iş günü içerisinde tamamlanır.

 

Tüm aydınlatma ve gün ışığı simülasyonlarında EDSL TASS ve DIALux ve DIALux EVO kullanılmaktadır.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page