top of page

Bu değerin yaratılabilmesi için ise, ilgili mühendislik faaliyetlerinin ve iyi teknolojilerinin kullanılması kaçınılmazdır. VEN ESCO bu doğrultuda, başta aydınlatma sistemleri olmak üzere, bir bina, işletme, tesis, kampusteki tüm enerji harcayan sistemlerin ve bu sistemlere uygun altyapıların iyileştirilmesi, bakımı, tasarımı ve işletilmesiyle ilgili olarak farklı mühendislik-uygulama teknikleri ve finansman çözümleri sunmaktadır. 

 

Tasarımından itibaren  entegre bina tasarım ve yönetim sistemi ile; sürdürülebilir, enerji etkin yüksek performanslı yeşil bina danışmanlığı, mimari-mekanik-aydınlatma proje, bina enerji ve gün ışığı simulasyonu, devreye alma, proje-müşavirlik, mühendislik ve uygulama hizmeti de vermektedir.

 

Yenilikçi bakım ve işletme çözümlerinin ötesinde verimlilik arttırıcı projelerde ESCO ve "Enerji Performans Anlaşması (EPC)" gibi kendini finanse eden iş modellerinin de uygulayıcısı olarak faaliyet gösteren firmamız, özellikle de iç ve dış, yol aydınlatma tesislerine yönelik proje, mühendislik, uygulama, servis, işletme ve uzaktan izleme-kontrol-yönetme hizmetleri sunmaktadır.

VEN ESCO uzman aydınlatma sistemleri tasarımcıları, sistem ve ölçüm mühendisleri, montaj ve bakım ekibi, lider armatür üreticileri ve kontrol teknolojileri partnerlerinin desteğiyle oluşan ve uygulamaya özel "doğru" çözümler sunmak üzere yapılanmış bir mühendislik organizasyondur.

Hakkımızda

 

Enerji verimliliği-etkinliği ve tasarruf günümüz mühendislik faaliyetlerinin en popüler çalışma alanlarının başında gelmektedir. Fakat tasarrufun temelini; verimliliğin-etkinliğin oluşturduğu ve tasarrufun ancak verimli bir sistem altyapısı üzerinde kurulacak uygun işletme teknikleriyle elde edilebileceği unutulmamalıdır.

Verimlilik sadece birebir değişim veya daha az tüketenini kullanmaktan çok daha ötede, bütüncül bir malzeme + mühendislik + işletme + bakım yaklaşımlarının bütünü olarak ortaya çıkan bir değerdir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page