top of page

Kojen-Trijen ve Yenilenebilir Enerji Fizibilite


“Enerji Verimliliği Kanunu, Bina Enerji Performans Yönetmeliği, Lisansız Enerji Üretme Yönetmeliği” ve TOKİ idaresi tarafından da teşvik edilen “Kojenerasyon-Trijenerasyon”, sistemleri, artık 1000 m2 lik bir binadan, bir kasabanın, küçük bir belediyenin hem ısısını, sıcak suyunu, buharını ve elektriğini hem de “absorbsiyonlu chiller” ile soğutmasını;  %93’lere varan verim ile sağlayabilmektedir.

 

VEN ESCO bünyesinde yer alan uzman, sözleşmeli uzman ve akademisyen danışmanları ile kojen-trijen fizibilitesi, ısı geri-kazanımı, biyogaz, güneş, rüzgar tesisi fizibilitesi ve projeleri yapmaktadır. ODTÜ-MATPUM kojen ve ESER Yeşil Bina tri-jen, PROKON Bina tri-jen, Atatürk Üniversitesi Hastanesi-Erzurum Tri-jen, rüzgar, güneş enerjisi fizibiliteleri ve şartnamelerini hazırlamıştır. Keskinoğlu Piliç İşletmesi’nin de; biyogaz tesisi fizibilitesinde, yabancı konsorsiyum ve danışmanlık şirketi ile birlikte yer almıştır. Yapılan fizibilite ve etüt raporuna göre, TSKB kredi sağlamıştır.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page