top of page

LMK 98-4 Lüminans Ölçüm Kamerası


Işık kaynaklarının mekansal karar analizi ve bunlara bağlı ışıklı sahneler her zaman ışıklandırmanın önemli bir parçasıdır. Bu sahnelerin kamaşma değerlendirmesi için ışık kaynaklarının uygulama alanındaki parlaklıkları bilinmesi gerekir. Bu parlaklıkların uygulama sahasının bütününde ya da spesifik bir noktasındaki değerleri bu özel kamera ile yapılan fotoğraflamalarla görmek mümkündür. Böylece, uygulama sahasındaki eksik ya da fazla, uygun ya da uygunsuz olan tüm datalar ortaya serilmiş olur.

Teknik Özellikler:

Sensor:
CCD - imaging matrix system
Standard resolution
1380 x 1030 Pixel
Higher resolution
2448 x 2050 Pixel
4008 x 2672 Pixel
4008 x 4008 Pixel

Resolution (dynamic):
Single picture measurement: 1:1100 (~ 61 dB)
Multi picture measurement: 1:3600 (~ 71 dB)
High Dynamic measurement: 1:10000000 (~140 dB)
A/D conversion: 12/14 Bit

Measurement time:,
from 1 to 15 sec. for different luminances,
depending on adjusted exposure time

Measurement accuracy:
DL < 3 % (for standard illuminant A)
Dx,y < 0.0020 (for standard illuminant A)

Spectral matching:
with full size filter matched to V(l)-function for
measuring luminances
arranged with X(l)-, V(l)- and Z(l)-filter for
measuring colour values; additionally C(l)-,
V´(l)-, BLH (blue light hazard) and IR-filter are available

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page