top of page

Sanayide Enerji Performansı Anlaşması (EPC)

 

Yapılan ön-etüt, detaylı etüt ve VAP’lar sonucunda, uygulamanın-iyileştirmelerin sağlayacağı verimlilik-tasarruf oranlarının garanti edilmesidir. ESCO firması bu garantiyi yapılan enerji performans anlaşması süresince, belirlediği speklerde seçtiği uygun sistemlerin mühendislik, ekipman tedariği, montaj ve devreye alma,  ölçüm ve doğrulama işlemi sonucunda vermektedir.  

 

Yatırım için işletme; ya VEN ESCO’nun ya da kendi finansmanını veya bir başka finans-banka kredisi kullanır.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page