top of page

Serbest Tüketici Elektrik Tedarik Sözleşmesi

 

 • Serbest Tüketici Elektrik Tedarik danışmanlığı kapsamında, önce ücretsiz olarak mevcut müşteri sözleşmesi ve faturaları incelenerek, elektrik tedarikinde daha fazla avantaj sağlanıp, sağlanamayacağı araştırılır.

 • Yapılacak değerlendirmede avantaj sağlanabileceği değerlendiriliyor ise;
  durum müşteriye bildirilir ve tedarikçi değişikliği danışmanlığı için yetki istenir.

 • Yetki verildiği takdirde, elektrik tedarik şartnamesi ve ilgili belgeleri hazırlanır.

 • Elektrik tedarik şartnamesi, tedarikçilere gönderilir.

 • Alınan teklifler; idari ve ticari yönden değerlendirilerek; en uygun teklif seçilir.

 • En uygun teklifi veren tedarikçi ile sözleşme üzerinde mutabakat sağlanır ve
  sözleşme müşterinin onayına sunulur.

 • Serbest Tüketici Elektrik Tedarik Sözleşmesi’nin imzalanması ile elektrik tedariki başlar.

 • Yeni sözleşmeden kaynaklı, sözleşme süresince elde edilecek parasal avantaj ve
  tasarruf müşteri ile paylaşılır. Müşteri, bu danışmanlık hizmeti için önceden veya
  sonradan ayrıca bir danışmanlık için para ödemez. Danışman;
  elde edilen kazançtan, kendi bedelini kazanmış olur.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page