top of page

Eko Verimlilik (Temiz Üretim)


Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamaları ile sanayici için çevre konusu, sadece “çevre mevzuatı baskıları” ve “çevre korumaya yönelik ek maliyetler” olmaktan çıkmakta, “hammadde, su ve enerji tüketiminin azaltılması”, “atık miktarının düşmesi”, “atıkların geri kazanılması”, “üretim ve atık bertaraf maliyetlerinin minimize edilmesi” gibi fırsatları içeren bir kavram olmaya doğru yönelmektedir.

  • Eko verimliliğinin başlıca amaçlarından olan proses veriminin artırılması, enerji, doğal kaynak ve hammadde kullanımının azaltılması bir kuruluş için doğrudan işletme verimliliğini ve karlılığınız arttıracak sonuçlar doğuracaktır.

  • Daha az enerji, doğal kaynak ve hammadde kullanarak aynı işlevi yerine getiren ürünlerin üretilmesi de, ürün maliyetinin düşmesi ve kuruluş için karlılığın artması anlamına gelecektir.

  • Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ile, ürün kalitesinde ve üründe tutarlılığın yanı sıra, çalışma ortamında da iyileşme sağlanabilecektir.

 

Eko-verimlilik stratejilerini geliştiren ve uygulayan kuruluşlar sadece bugünkü yönetmelikler ile uyum içinde olma yönünde avantaj elde etmekle kalmayacak, ileride baskısı daha da artacak olan yönetmelik, karbon vergisi vb. ve standartlara karşı da hazırlıklı hale geleceklerdir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page