top of page

Testo 320 - Baca Gazı Analizörü

 

Yanma verimliliği ölçümlerinde fonksiyonel bir cihaz mı ihtiyacınız var?Isıtma sistemindeki sorunları güvenli bir şekilde çözebiliyormusunuz?Ve cihazda kullanım rahatlığı arıyorsanız , testo 320 tüm bu ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek için geliştirildi.Testo 320 , yüksek çözünürlüklü renkli ekrana ve ölçüm değerlerini grafikli olarak gösterebilme özelliğine sahiptir.Açıklayıcı ölçüm menüleri , kullanım kolaylığı sağlamaktadır.Testo 320 ergonomik , dayanıklı ve şık tasarıma sahiptir.o2 ve CO sensörlerine sahip cihazda aynı zamanda baca gazı probuna entegre sıcaklık sensörüde bulunmaktadır.Cihazla direk olarak 02,CO ve baca sıcaklığı ölçümü yapılıp bu değerler doğrultusunda co2 , yanma verimliliği ve baca gazı kaybı hesaplanabilmektedir.Direkt olarak çekiş ve basınç ölçümleri yapılabilmektedir.Opsiyonel hassas basınç ölçüm probu sayesinde, baca gazı analizi ile çekiş veya fark basınç ölçümlerini eş zamanlı olarak yapabilirsiniz.

- EN 50379, Parts 1-3 e göre TÜV-onaylıdır.

Uygulamalar:
- Baca gazı ölçümü
- Çekiş ölçümü
- Gaz basınç ölçümü
- Gaz kaçak tespiti
- Ortam CO ölçümü
- Fark sıcaklık ölçümü

 

Yakıcı cihazların bulunduğu ortamda CO ölçümleri

 

Karbon monoksit (CO); renksiz, kokusuz ve tatsız ama aynı zamanda zehirli bir gazdır. Bulunduğu maddeler; karbon içeren tamamlanmamış yanma ürünleridir (yağ, gaz ve katı yakıtlar vb.). Eğer CO; ciğer yoluyla kan dolaşımına girerse, hemoglobinle birleşir ve ölüme yol açabilir. Bu sebeple ısıtma sistemlerinin yanma kısımlarında CO emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Yakma sistemlerindeki baca gazı parametrelerinin ölçümü (CO, O2, sıcaklık, vb.)

 

Isıtma sistemleri için baca gazı ölçümleri; yanma sonrası açığa çıkan (örn. karbon monoksit, CO) ve ısınan gaz ile serbest kalan gazları belirlemeye yardımcı olur. Birçok ülkede baca gazı ölçümleri yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bunun 2 amacı vardır:

1. Atmosferin mümkün olduğunca az kirletilmesi

2. Enerjiyi mümkün olduğunca verimli kullanmak

Verimli yanmayı sağlamak için optimum seviye de hava-yakıt ayarını yapmamız gerekiyor. Bu ayar esnasında da sıcaklık, O2, CO, CO2 ve fazla hava katsayısı verimli yanmayı etkileyen parametreleri eş zamanlı olarak baca gazı analiz cihazı ile takip edilmesi gerekiyor.

Testo 320 baca gazı analiz cihazı ile veriler grafikli renkli ekranda takip edilip sistemdeki değişimleri grafik üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca ölçüm değerleri baca gazı analizörü tarafından kaydedilebilir, yazdırılabilir ve/veya bilgisayara aktarılabilir.

 

Brulörlerdeki basınç ölçümleri

 

Isıtma sistemlerinde servis süresince yapılacak kontrollerde brulörlerdeki gaz basınç ölçümleri önemli yer tutmaktadır. Bu; gaz akış basıncı ve hat içindeki mevcut basıncı kapsar. Eğer gaz kazanlarındaki akış basıncı 18 … 25 mbar aralığı dışında ise, ayarlama yapılamaz ve cihaz operasyona sokulamaz. Eğer brulör yine de işleme alınırsa, düzgün bir çalışma olmayacaktır ve alev oluştuğunda küçük patlamalar meydana gelebilir. Bu yüzden brulör kapanacak ve ısıtma sistemi pasif hale gelecektir.

 

Radyatörlerdeki sıcaklık ölçümleri

 

Radyatörlerde sıcaklık ölçümü yapılırken, gidiş ve dönüş sıcaklıkları kaydedilir ve yetkili kişi tarafından değerlendirilir. Akış sıcaklığı; sistemin karşıladığı ısı transfer sıcaklığı (örn. su) olarak tanımlanır. Isı iletim sistemlerinde enerji kayıplarını engellemek ve verimliliği iyileştirmek için, anlık akış ölçüm ve gidiş- dönüş sıcaklıkları kaydı önemlidir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page