top of page

TS EN 14064 Karbon Hesaplama Sistemi


VEN ESCO; kamu, özel  tüm sanayi ve ticari binaların Kyoto sonrasına hazır olabilmeleri, herhangi bir yaptırım, ceza ya da ürünlerin satışı ile ilgili bir kısıtlamaya uğramamaları için, karbon hesaplarını, mevcut durumlarını (base-line) ortaya koymak, enerji verimliliği etüt ve projeleri, VAP ve temiz üretim uygulamalarıyla azaltmak üzere paket hizmet vermektedir.

 

Bu çalışmalarının amacı; şirketlerin kurumsal faaliyetlerinden kaynaklı mevcut karbon etkisini ortaya koymak değil, aynı zamanda kaynak kullanımı, karbon emisyonları ve giderlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için bir azaltım stratejisi sunmaktır.

• Proje kapsamının belirlenmesi ve kurumsal karbon hedeflerinin belirlenmesi,

• Baz değer karbon ayakizinin hesaplanması,

• Karbon azaltımı ve giderlerin düşürülmesi,

• Personel ve paydaşların sürece katılımının sağlanması ve değerlendirme,

Sağlam bir karbon yönetimi programı, giderek büyüyen çevre odaklı pazar ortamında rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir.

 

VEN ESCO; “enerji verimliliği etüt proje ve VAP”, “TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi”, “TS EN 14064 Karbon Hesaplama ve Yönetimi”, “Temiz Üretim” hizmetlerini ayrı ayrı değil, entegre olarak yapmayı hedeflemektedir.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page