TS EN 50001 Enerji Yönetimi Sistemi


Temmuz 2010’dan itibaren, ülkemizde de yürürlüğe giren TS EN 16001 ile 2011’de yürürlüğe giren ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standartlarını hazırlama komisyonu olan “TSE-AYNA Komitesi”nde de yer alan Arif Künar, VEN ESCO olarak ta; şimdilik gönüllü olan bu standartların yaygınlaştırılması ve zorunlu olması için çalışmalarını sürdürmektedir. 

VEN ESCO tarafından, “TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi” kurulurken yapılacak çalışmalar şöyledir:

• İlgili Enerji Yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı’nın tespiti,

• “Enerji Yönetimi Politika Taslakları”nın oluşturulması,

• Firmaya uygun enerji unsurlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için prosedürün oluşturulması,

 gerekli eğitimin verilmesi,

• Enerji amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,

• Amaç ve hedeflere yönelik yönetim programlarının oluşturulması,

• Enerji Yönetimi Organizasyonu’nun oluşturulması,

• Uygulama (operasyon) kontrol esaslarının belirlenmesi,

• Düzeltici ve önleyici faaliyet esaslarının oluşturulması,

• İç denetim planlama ve uygulama esaslarının oluşturulması,

•Mevcut Yönetim Gözden Geçirme Esaslarının Gözden Geçirilmesi ve Enerji Yönetim Sistemi gereklilikleri ile ilgili bileşenlerin Yönetim Gözden Geçirme Esaslarına entegre edilmesi ve,

• Enerji politikalarının gözden geçirilerek kesinleştirilmesi.

VEN ESCO’nun Sorumlulukları;

• Mevcut durumun analiz edilmesi ve raporlanması,

• Proje planının hazırlanması ve idare ile mutabakata varılması,

• Enerji unsurlarının belirlenmesi ve önceliklendirme çalışmalarının idare Enerji Eylem Ekibi (EEE) ile birlikte yürütülmesi,

• Dokümantasyon yapısına karar verilmesinde kılavuzluk edilmesi,

• Dokümantasyonun hazırlanmasında standart gereklilikleri doğrultusunda EEE’nin yönlendirilmesi,

•Enerji Yönetim Sistemi dokümantasyonunun ve uygulamaların ilgili standartlara uygunluğunun takibi ve gerekli müdahalelerin yapılması,

• Eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ve,

• Danışmanlık boyunca EEE ile birlikte yapılan toplantıların raporlanması ve takibi.

© 2012 VEN ESCO.