top of page

TS EN 50001 Enerji Yönetimi Sistemi


Temmuz 2010’dan itibaren, ülkemizde de yürürlüğe giren TS EN 16001 ile 2011’de yürürlüğe giren ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standartlarını hazırlama komisyonu olan “TSE-AYNA Komitesi”nde de yer alan Arif Künar, VEN ESCO olarak ta; şimdilik gönüllü olan bu standartların yaygınlaştırılması ve zorunlu olması için çalışmalarını sürdürmektedir. 

VEN ESCO tarafından, “TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi” kurulurken yapılacak çalışmalar şöyledir:

• İlgili Enerji Yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı’nın tespiti,

• “Enerji Yönetimi Politika Taslakları”nın oluşturulması,

• Firmaya uygun enerji unsurlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için prosedürün oluşturulması,

 gerekli eğitimin verilmesi,

• Enerji amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,

• Amaç ve hedeflere yönelik yönetim programlarının oluşturulması,

• Enerji Yönetimi Organizasyonu’nun oluşturulması,

• Uygulama (operasyon) kontrol esaslarının belirlenmesi,

• Düzeltici ve önleyici faaliyet esaslarının oluşturulması,

• İç denetim planlama ve uygulama esaslarının oluşturulması,

•Mevcut Yönetim Gözden Geçirme Esaslarının Gözden Geçirilmesi ve Enerji Yönetim Sistemi gereklilikleri ile ilgili bileşenlerin Yönetim Gözden Geçirme Esaslarına entegre edilmesi ve,

• Enerji politikalarının gözden geçirilerek kesinleştirilmesi.

VEN ESCO’nun Sorumlulukları;

• Mevcut durumun analiz edilmesi ve raporlanması,

• Proje planının hazırlanması ve idare ile mutabakata varılması,

• Enerji unsurlarının belirlenmesi ve önceliklendirme çalışmalarının idare Enerji Eylem Ekibi (EEE) ile birlikte yürütülmesi,

• Dokümantasyon yapısına karar verilmesinde kılavuzluk edilmesi,

• Dokümantasyonun hazırlanmasında standart gereklilikleri doğrultusunda EEE’nin yönlendirilmesi,

•Enerji Yönetim Sistemi dokümantasyonunun ve uygulamaların ilgili standartlara uygunluğunun takibi ve gerekli müdahalelerin yapılması,

• Eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ve,

• Danışmanlık boyunca EEE ile birlikte yapılan toplantıların raporlanması ve takibi.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page