top of page

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)


VAP endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji kayıplarının ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

 

VAP kapsamında; projenin gerçekleştirilmesini yönlendirecek yeterlilikteki teknik bilgi ve çizimler, projede satın alınacak malların teknik özellikleri ve kullanım kılavuzları, tedarik kaynaklarına ilişkin bilgiler, proje bitiminde ortaya konulan yeniliklerin işletme tarafından en iyi şekilde kullanılmasını kolaylaştırabilecek eğitim programı ve işletme prosedürleri, bakım/onarım ve yedek parça bilgileri, ekipman garantilerine ilişkin bilgiler, proje termin programı ve proje maliyet kalemleri yer alır. VAP formatı, YEGM’nün hazırlamış olduğu formata uygun olarak hazırlanır.

 

2010 yılında Arçelik LG ve Bosch Firmaları’nın, YEGM’den onaylanan ve desteklenen 3 adet VAP projesi hazırlandı.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page