top of page

Yeşil Tesis Bakım - İşletme


VEN ESCO; Aydınlatma Performans-Servis Anlaşması (APSA) kapsamında veya ayrı olarak bakım takibi ve servis konularında da çözümler sunmaktadır. Bakım ve eskime takibi konusunda yeterli bilinç olmasa da büyük çaplı ve yoğun işletme koşullarının olduğu noktalarda bakım konusu ciddi bir problem teşkil edebilmektedir. Bakım sadece performans değil, aynı zamanda enerji tasarrufu açısından da büyük önem taşımaktadır.

 

Genel olarak düzenli bir bakım anlaşmasına sahip olan bir tesis için eskime sürekli olarak takip edileceğinden, sistem verimliliğinin sürekliliğinin korunması ve kurulu gücün daha düşük seviyelerde tutulması mümkün olabilecektir. Bu çalışmalarla işletmelerdeki sürekli eskime takibi yapılarak işletmenin maksimum performansta çalışmasını sağlayacak senaryolar ve uygun bakım periyotları belirlenmektedir.

 

Bakım ve eskime takibine yönelik olarak yenilikçi işletme teknikleri ve son mühendislik teknolojilerinden faydalanılarak; 3-6-12 aylık periyotlarda eskime ölçümleri yapılmakta ve buna paralel bakım senaryoları uygulanmaktadır.

© 2012 VEN ESCO. 

bottom of page